معرفی

مشخصات فردی

سیدمحمد سیدحسینی

نام - نام خانوادگی : سیدمحمد   سیدحسینی

پست الکترونیکی : m_s_hosseini@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع - برنامه ریزی و حمل و نقل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آمریکا(دانشگاه اوکلاهما)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : استاد

پایه : 36

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1368-06-20

سیدمحمد سیدحسینی
سیدمحمد سیدحسینی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    استاد
^